Libanon-links, informationswebsteder, chatgrupper

Program for rettigheder i eksil

Liste over pro bono udbydere af juridisk bistand er en fortegnelse over organisationer, advokater og andre, der er i stand til at hjælpe flygtninge gratis i juridiske anliggender og hjælpe med at sikre flygtninges rettigheder. Denne liste kan også være til nytte for juridiske udbydere, der samler og argumenterer sager andre steder i verden til information om oprindelsesland, sagsudvikling og anden hjælp. http://www.refugeelegalaidinformation.org/lebanon-pro-bono-directory    (Alle sprog i Google Translate)

Flygtninge Libanon (Services rådgiver UNHCR)

UNHCRs websted til at give oplysninger om alle tjenester https://www.refugees-lebanon.org/ (EN) https://www.refugees-lebanon.org/ar/site/index (LUFT)    JURIDISKE OPLYSNINGER: https://www.refugees-lebanon.org/en/section/22/legal-information (EN) https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/22/legal-information (LUFT)

Flygtninge Libanon (Services rådgiver UNHCR)

UNHCRs websted til at give oplysninger om alle tjenester

https://www.refugees-lebanon.org/ (EN)

https://www.refugees-lebanon.org/ar/site/index (LUFT) 

Libanon-links, visa, asyl, rejsedokumenter, pas, identitetskort

Flygtninge Libanon (Services rådgiver UNHCR)

UNHCRs websted til at give oplysninger om alle tjenester

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/1/unhcr-reception-centres (EN)

https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/1/unhcr-reception-centres (LUFT)   

Libanonforbindelser, sundhedsydelser, sundhedsforsikring, læger, klinikker, mental sundhed, hygiejne, hospitaler 

Liste over hospitaler til asylansøgere (maj 2018)

Liste over hospitaler i Libanon leveret af UNHCR.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3bwcCTk4uDNMDUtSDNPT0otNTQ

 

Flygtninge Libanon (Services rådgiver UNHCR)

UNHCRs websted til at give oplysninger om alle tjenester. NEXtCARE hotline (landsdækkende): 01-504020

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/4/health (EN)

https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/4/health (LUFT)   

 

SYRIANSK AMERIKANSK MEDICINSK SAMFUND (SAMS)

Udvikling af sundhedspleje

https://www.facebook.com/SyrianAmericanMedicalSociety

 

Blue Mission Organisation

Mobil primær sundhedsydelser til flygtninge i hele det sydlige Libanon såvel som til værtpopulationer.

http://bluemission.org/

https://www.facebook.com/Bluemission/

 

Salam LADC

Målrettet støtte til sårbare sager, der er identificeret i uformelle bosættelser, og uforbehandlede huse og lokalsamfundet. vi koordinerer med andre organisationer for at tackle folkesundhedsspørgsmål, formidling af oplysninger om, hvilke lægevirksomheder folk har ret til, og finansiering af kritiske medicinske operationer, som ellers ikke ville være muligt. Vi hjælper folk med at navigere på det medicinske system på plads

https://salamladc.org/

https://www.facebook.com/salam.ladc

 

LOUISE er et fælles initiativ fra UNHCR, UNICEF, WFP, Save the Children og World Vision. LOUISE strømline humanitær kontantbistand til socioøkonomisk dårligt stillede syriske flygtninge og libanesere baseret på deres sårbarheder. LOUISE-platformen er bygget til at imødekomme behovene hos syriske flygtninge og fattige libanesere, og den er åben for andre agenturer og ikke-statslige agenturer at tilslutte sig. LOUISE kan betragtes som et multi-tegnebogssystem eller en gateway, gennem hvilken modtagerne får adgang til skræddersyet hjælp, idet det sikres, at behovene hos de mest sårbare og fødevareusikre imødekommes.

Syrien-lettelsen

Sundhedsplejeorganisation, der tilbyder generel sundhedspleje, men også kører et specielt program for mennesker, der har brug for protetik. Drevet af UK-baserede Syria Relief, der bygger protetik og tilbyder fysioterapi til syrere, der har mistet deres lemmer i konflikten.

https://www.syriarelief.org.uk/programmes/medical-aid/prosthetic-limb-centres/ 

Libanonforbindelser, nødsituation, politi, gratis mad, husløs husly, hjælp til at støtte hotlines, andet 

Flygtninge Libanon (Services rådgiver UNHCR)

UNHCRs websted til at give oplysninger om alle tjenester

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/3/food (EN)

https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/3/food (LUFT)

 

World Care Foundation

Distribution af mad og ikke-madvarer

http://www.worldcarefoundation.org/news/lebanon-aid-mission-update/

https://www.facebook.com/worldcarefoundation1/

 

Verdensfødevareprogrammet

WFP kører et e-kortsystem som dets primære form for fødevarehjælp til sårbare syriske og libanesiske familier, der ikke kan imødekomme deres basale fødevarebehov.

http://www1.wfp.org/countries/lebanon

https://www.facebook.com/ProgramaMundialdeAlimentos/?brand_redir=28312410177 (FB) INGEN FACEBOOK-MEDDELELSER 

Libanon-links, hoteller, leje, købe, bolig, husly, indkvartering, lejre 

I tråd med regeringspolitikken blev der ikke oprettet nogen formelle flygtningelejre i Libanon som reaktion på tilstrømningen af ​​syriske flygtninge. Derfor bor omkring en million registrerede syriske flygtninge i byer, landsbyer eller spontant oprettede teltbosættelser i hele landet.

Flygtninge Libanon (Services rådgiver UNHCR)

UNHCRs websted til at give oplysninger om alle tjenester

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/1/unhcr-reception-centres (EN)

https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/1/unhcr-reception-centres (LUFT)   

Uformelle flygtningelejre

(repareret, opgraderet og vedligeholdt af Habitat for Humanity):

https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2016/9/upgrading-palestinian-refugees-camps-lebanon-slum-rehabilitation/

Shatila Camp (Beirut)

Burj el Barajneh (Beirut)

Mar Elias

Ein el Helwe (Saida)

Rashidiye (Dæk)

El Bas (Dæk)

Kasmiyeh (Dæk)

Burj el Chamali (Dæk)

Baddawi (Tripoli)

Andre flygtningelejre

Wavel Camp (Bekaa Valley)

Save the Children - Libanon Filialer (tal ikke verificeret)

Nyligt ankomne familier i uformelle bosættelser, der er hjulpet af Red Barnet, modtager krisesæt for at bygge et nyt telt. Vi giver også familier betingede kontante tilskud til at opgradere undermodne krisecentre og sikre et 12-måneders ophold med en reduktion af lejeaftalen, der er forhandlet med udlejer.

Beirut Country Office

Adresse: Beirut, Ashrafieh, Sodeco Square, blok B, første sal

Telephone Number: +961 (1) 614680/1/2/4/5/6/9

 

Beirut feltkontor

Adresse: Beirut, Ashrafieh, Sodeco Square, blok A, anden sal

Telephone Number: +961 (1) 614680/1/2/4/5/6/9

 

Bekaa feltkontor

Adresse: Zahle Houch El Omara, Stargate Street, CET College-bygning, XNUMX. sal

Telefonnummer: +961 (8) 813117

 

North Field Office

Adresse: Akkar, Kouwaykhat, grund nr. 356, Khaled Al Hayek-bygningen

Organisationer, der leverer husly (med kontaktnumre og åbningstider)

Engelsk: https://www.refugees-lebanon.org/en/contact/listing

arabisk: https://www.refugees-lebanon.org/ar/contact/listing

Flygtninge Libanon (Services rådgiver UNHCR)

UNHCRs websted til at give oplysninger om alle tjenester

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/5/shelter (EN)

https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/5/shelter (LUFT)

http://www1.wfp.org/countries/lebanon 

Libanonforbindelser, kvinder, mænd, LGBTQ +, ældre, handicap, mindretal, diasporas 

Flygtninge Libanon (Services rådgiver UNHCR)

UNHCRs websted til at give oplysninger om alle tjenester

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/23/sexual-and-gender-based-violence (EN)

https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/23/sexual-and-gender-based-violence (LUFT) 

 

Flygtninge Libanon (Services rådgiver UNHCR)

UNHCRs websted til at give oplysninger om alle tjenester

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/25/community-services (EN)

https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/25/community-services (LUFT)

 

Salam LADC

Vi stræber mod at styrke dialog mellem samfund og bygge broer mellem libanesiske og syriske samfund og hjælpe de mest sårbare - uanset køn, race, etnicitet, religion eller politisk tilknytning. Vi stræber mod at skabe en kulturel udveksling mellem alle tilstedeværende modtagere og de internationale frivillige.

https://salamladc.org/
https://www.facebook.com/salam.ladc

Libanon-links, uddannelse, skole, universitet, tilmelding

Flygtninge Libanon (rådgiver for tjenester)

https://www.refugees-lebanon.org/en/section/6/education (EN)

https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/6/education (LUFT)

Blue Mission Organisation

Blue Mission har tilbudt beskyttelse, ikke-formel uddannelse, psykosocial terapi, og mobile primære sundhedsydelser til flygtninge i det sydlige Libanon såvel som til værtpopulationer ..

http://bluemission.org/

https://www.facebook.com/Bluemission/

Salam LADC

Tilvejebringelse af supplerende uddannelsesprogrammer til at styrke den begrænsede uddannelse, der gives til syriske flygtninge. Gør det muligt for studerende, der er berettigede til at komme ind i det offentlige skolesystem. Sikre en uddannelse, der er fuldt omfatte og engagerende. 

https://www.salamladc.org

https://www.facebook.com/salam.ladc

Libanonforbindelser, beskæftigelse, job, arbejdstilladelser, bankkonto, kontantoverførsel, velfærd 

Der er ingen nationale rammer for flygtninges rettigheder i Libanon, og landets handlinger mod indkommende flygtninge styres primært af ad hoc-politikker. Libanon har ratificeret ICESCR såvel som 1993-aftalen om økonomisk og socialt samarbejde med Syrien. Selvom Libanon ikke er part i flygtningekonventionen fra 1951, er principper for menneskerettighedslovgivning indlejret i den libanesiske forfatning. 

I Memorandum of Understanding med UNHCR fra 2003 identificeres Libanon som et transitland. Dette betyder, at flygtninge, der er anerkendt af UNHCR, skal genbosættes i et tredjeland inden for en seks måneders periode (som kan udvides én gang). Den libanesiske regering betragter imidlertid den nuværende syriske krise uden for MOU's rækkevidde og giver minimal lovmæssig autoritet til UNHCR's anerkendelse af flygtningestatus. Regeringen mærker syriske flygtninge som "fordrevne" snarere end som "flygtninge." 

Da den libanesiske regering, når den var hyldet for sin åbne politik, begyndte at lægge restriktioner for syrere, der både indtog og opholder sig i Libanon i januar 2015. Siden 2015 er mange af disse begrænsninger, herunder et opholdsgebyr på $ 200 og et obligatorisk løfte om at afstå fra at arbejde, blevet ophævet for syrere med UNHCR-kort; Human Rights Watch har imidlertid fundet, at disse ændringer ofte håndhæves inkonsekvent. Nogle flygtninge modtager mad og kontant assistance fra UNHCR, World Food Programme og lokale kirker og moskeer.

Flygtninge i Libanon skal få eller forny en opholdstilladelse og arbejdstilladelse for at blive i landet og arbejde lovligt. Denne tilladelse kan fås i en af to måder: flygtninge skal enten modtage sponsorering fra en libanesisk statsborger, eller de skal have et UNHCR-registreringsattest med mindst 6 måneders gyldighed og en boligattest udstedt af UNHCR.

Libanons jobopslagspladser

https://www.bayt.com/en/lebanon/jobs/search/ (EN)

https://www.bayt.com/ar/lebanon/jobs/search/ (LUFT)

Forskellige job, der aktuelt er udstationeret i Libanon

http://www.undp.org.lb/jobs/index.cfm (EN)

De Forenede Nationers Udviklingsprogram job

https://www.hirelebanese.com/searchresults.aspx?resume=1&top=0&category=&company=&country=117 (EN)

Forskellige job, der aktuelt er udstationeret i Libanon

https://www.daleel-madani.org/jobs (EN / AR)

Forskellige job, der aktuelt er udstationeret i Libanon

https://www.naukrigulf.com/jobs-in-lebanon (EN)

Forskellige job, der aktuelt er udstationeret i Libanon


Refugees Lebanon (Services-rådgiver UNHCR)

UNHCRs websted til at give oplysninger om alle tjenester
https://www.refugees-lebanon.org/en/section/25/community-services (EN)
https://www.refugees-lebanon.org/ar/section/25/community-services (AR)

Salam LADC
Vi stræber mod at styrke dialog mellem samfundene og bygge broer mellem de libanesiske og syriske samfund og hjælpe de mest sårbare - uanset køn, race, etnicitet, religion eller politisk tilknytning. Vi stræber mod at skabe kulturudveksling mellem alle tilstedeværende modtagere og de internationale frivillige.
https://www.salamladc.org
https://www.facebook.com/salam.ladc

Verdensfødevareprogrammet
WFP kører et e-kortsystem som dets primære form for fødevarehjælp til sårbare syriske og libanesiske familier, der ikke kan imødekomme deres basale fødevarebehov.
http://www1.wfp.org/countries/lebanon
https://www.facebook.com/ProgramaMundialdeAlimentos/?brand_redir=28312410177 (fB) NO FACEBOOK MESSAGES

33 Views